ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
อีเมล

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านกดเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยเเล้ว ระบบจะส่ง รหัสผ่านใหม่ ไปที่ E-mail ของท่านทันทีโดย E-mail address : info@tax-ez.info

ถ้าท่านยังไม่ได้รับ E-mail อาจเป็นไปได้ว่า e-mail อยู่ใน Junk mail ของท่าน กรุณาตรวจสอบ Junk mail ของท่าน ก่อนกดเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้ง